Atık Yönetimi

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık

Tesislerin üretim prosesleri sonucunda ortaya çıkan problemleri (atıklar vb.) çevre kirliliği oluşturmadan çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak, kaynaklarımızın etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktayız. Üretim prosesleri sonucunda ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesi, en kısa sürede uzaklaştırılması için çevreyi koruyan yasal yükümlülüklere (çevre yönetmelikleri, işin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, iş yapma yöntemi, çevre koruma şartları/standartları) göre en uygun yöntemler belirlenerek, uygulamaya alınır.

  • Atık Sıkıştırma Presleri -
  • Kırma Üniteleri -
  • Özel Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Çözüm Sistemleriyle - Tehlikeli Atıkları İnert Hale Getirme Sistemleri
  • Çeşitli Atık Çözümleri -
akademi-grup

Baca gazı arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgi için

Bize Ulaşın